TECNOLOGIES QUE POTENCIEN ELS RECURSOS

Les tecnologies ens ajuden a optimitzar el treball que realitzem i ens potencien com equip

 

QUÈ ÉS COSMOS?

Internet avui suposa una oportunitat per a aquelles persones i organitzacions que sàpiguen moure’s en aquest univers. Cosmos és el conjunt de mòduls de software desenvolupats per Autoritas Consulting per a la captura, explotació, anàlisi d’informació i creació de la identitat a Internet. Són eines integrades en la lògica d’escolta intel·ligent i dissenyades específicament per donar suport a cadascuna de les fases del cicle d’estratègia, intel·ligència i acció d’Autoritas, el que ens permet extreure coneixement i aportar resultats per als nostres clients.

 

Gestionar grans volums

Recuperem informació de fonts obertes. Treballem amb tots els canals existents a Internet i comptem amb la flexibilitat per adaptar-nos al sorgiment de nous per abordar les recerques més adequades a les necessitats del client.

COSMOS permet explotar al màxim totes les dades recuperades en l’univers d’Internet. Aquesta capacitat d’explotació de la informació és possible gràcies a les múltiples funcionalitats i recursos que posa a la disposició de l’anàlisi estratègic.

Algunas d’aquestes funcionalitats es mostren a l’esquema:

.

Extreure valor a les dades

El repte consisteix a identificar, extreure i transformar la informació en valor competitiu. Hem creat eines tecnològiques que ajuden a trobar entre el gran volum d’informació disponible, per saber quina és la que realment pot respondre a un criteri d’utilitat.

Facilitar la recopilació d’informació, per poder analitzar-la, entendre-la i, finalment, donar una resposta útil i eficaç serà fonamental en la fase de recomanació i el procés de millora contínua:

 • Saber definir el que realment ajuda a aconseguir els objectius.
 • Informació concreta, concisa i útil.
 • Monitoritzar en temps real.
 • Analitzar i resumir per facilitar la presa de decisions.

Col·laboració i Cooperació

Fomentem el treball col·laboratiu i cooperatiu entre els nostres consultors i els nostres clients. Automatitzem tots els processos susceptibles de ser-ho i ens esforcem a aconseguir una bona coordinació entre les persones. Treballem amb processos àgils i les nostres eines responen a la mateixa filosofia.

Hem creat eines que es relacionen entre si fomentant la cooperació orientada a la tasca o al resultat, tenint en compte el treball en equip, buscant l’eficàcia i la presa de decisions. Eines que amplifiquen la coordinació i que estan orientades al procés, gestionant les interdependències en el treball en equip.

 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image
 • slide image

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COSMOS funciona gràcies a diferents tecnologies, recolzant-se en elles per poder oferir un framework àgil i adaptable a les necessitats de cada projecte. Cosmos és un marc de desenvolupament en constant evolució i adaptació per poder oferir en tot moment la millor solució tècnica per a la recollida, ordre i anàlisi d’informació obtinguda d’Internet, ja sigui de mitjans digitals o de xarxes socials com Twitter o Facebook.