MÈtodes àgils per construir escenaris

Sabem como fer-ho, perquè sabem on anem 

Visió Estratègica

Planifiquem els escenaris futurs als quals aspirem. Aportem visió estratègica al llarg de tota la cadena de valor del cicle de relació amb la ciutadania i portem a terme les propostes que aporten orientació i focus a cadascuna de les fases en què treballem.

Fomentem pensar i projectar el futur on situar-se en relació al present. Treballem amb metodologies de planificació estratègica situacional que permeten precisar la situació inicial, caracteritzar l’entorn en què actua, i definir l’acció per assolir els resultats desitjats.

 • Planifiquem l’acció.
 • Elaborem plans estratègics, de comunicació i de prevenció de crisi.
 • Planifiquem per gestionar el coneixement.
 • Col·laborem en la introducció d’innovació en les organitzacions.

 

 

ANÀLISI (ESCOLTA INTEL·LIGENT)

Analitzem tota la informació que es troba a Internet i extraiem d’ella intel·ligència per a la presa de decisions. Observem l’entorn, capturem les dades, les analitzem i les interpretem. A més, examinem l’activitat, tant la pròpia com la de tercers i avaluem l’efectivitat de les accions que s’hagin dut a terme a la xarxa.

De la mateixa manera, s’analitza l’entorn i s’escolta tot allò que pugui ser d’interès per als nostres clients.

Segmentem i ens enfoquem en la ciutadania, identificant les seves necessitats per tal de poder cobrir-les.

El cicle té un objectiu: transformar una immensa quantitat de dades (Big data) en informació sintetitzada i útil per a la presa de decisions.

 

L’acció s’entén com la posada en pràctica de tot el procés metodològic, amb la finalitat de reforçar el posicionament estratègic i fomentar els avantatges competitius de les organitzacions enfront del seu entorn.

Ajudem a potenciar els recursos de què es disposin i maximitzar els esforços que es realitzen, per aconseguir els objectius proposats.

Planifiquem a llarg i curt termini. L’objectiu és ser constants i coherents, a més d’evitar al màxim la improvisació.

Contribuïm a la construcció d’una identitat, partint del posicionament a què aspirem en l’imaginari col·lectiu.

Interactuem amb els altres amb l’objecte de prestar el millor servei i d’estar presents allà on se’ns necessita.

Metodologies àgils

La nostra metodologia integra tots els components necessaris, segons la nostra visió, de com realitzar projectes d’èxit.

El nostre procés de treball es basa en un model de millora contínua. Primer planifiquem i més tard actuem, però rebem inputs de forma contínua que ens ajuden a conèixer l’efectivitat de les accions i les reaccions dels altres.

Realitzem treballs iteratius i incrementals, el que significa que els requisits i peticions realitzades evolucionen amb el temps segons les necessitats. A partir d’una visió estratègica a llarg termini, els objectius es fixen a curt termini perquè puguin adaptar-se als nous requeriments i que estiguin immersos en un procés compartit de presa de decisions.

 

 

 

 

 

 

Organitzacions intel·ligents

Fomentem el trànsit cap a organitzacions intel·ligents, on les persones funcionen com un tot, dirigides cap a un mateix objectiu.

Fomentar el coneixement compartit com a recurs per afavorir avantatges competitius.

Els principals avantatges que obtindran aquest tipus d’organitzacions són:

 • Disposar d’alertes sobre l’entorn que permetin reaccionar.
 • Adaptació àgil, eficaç i oportuna als canvis.
 • Capacitació per incrementar el potencial individual i col·lectiu.
 • La informació compartida es converteix en un actiu.
 • El treball en equip i col·laboratiu com a cultura del grup.

Prevenció de problemes

En el món digital i global en què vivim, una situació de crisi pot guanyar atenció mundial en poques hores. Si no es gestiona de forma adequada, pot alterar la confiança i la credibilitat de l’organització.

La correcta gestió d’una crisi, ajuda a optimitzar els recursos i facilita la consecució d’objectius.

Disposar d’alertes primerenques facilita la prevenció i preparació davant possibles problemes.

La prevenció de crisi ha de complementar-se com un escenari possible i per al que s’està preparat.

Disposar dels recursos tecnològics prèviament i en possibilitat d’ús, ajuda a minimitzar els impactes derivats.

 

APORTAR INTEL·LIGÈNCIA

Quan incorporem visió estratègica als anàlisis que realitzem i aportem les bases de la planificació futura, estem convertint el coneixement en intel·ligència.

Analitzem les dades per trobar la millor solució. L’objectiu és optimitzar recursos i augmentar l’eficiència operativa. Es tracta de millorar els resultats proporcionant recomanacions per maximitzar els indicadors.

 

GESTIONAR CONEIXEMENT

Es tracta d’agrupar, relacionar, posar ordre i resumir la immensa quantitat de dades disponibles amb l’objectiu de poder optimitzar la lectura d’informació de cara a la millor presa de decisions.

Objectius:

 • Disposar del coneixement quan aquest es necessita.
 • Disposar de millor visió en la presa de decisions i escurçar els terminis.
 • Fomentar la comunicació entre persones.
 • Facilitar la resolució de problemes complexos.